ДОЛБООРДУН МАКСАТТАРЫ ЖАНА МАСЕЛЕЛЕРИ

II фаза 

Долбоордун максаты

Долбоордун ишиндеги негизги багыттар

Кошумча маалымат

I фаза 

Максаттар жана тапшырмалар: 

Күтүлүүчү натыйжалар жана багыттар:

Жергиликтүү жамааттарга алардын жергиликтүү кызматтарды башкарууга катышуусун күчөтүүгө көмөктөшүү

ЖӨБ органдарынын мүмкүнчүлүктөрү калктын керектөөлөрүнө жооп бериши үчүн аларды күчөтүү

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу чөйрөсүнө жакшыртылган мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга жана киргизүүгө көмөктөшүү 

Толук маалымат