Каржы министрлигинде бюджеттик ачыктыктын муниципалдык индексин коомчулук менен талкуулоо боюнча иш-чара өтөт

Иш-чарада КР Өкмөтүнүн, мамлекеттик жана ЖӨБ органдарынын, жарандык коомдун, эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын өкүлдөрү жана серепчилер катышат.

Күнү: 26.02.2015

Сааты: 09.00 - 13.30

Орду: Каржы министрлигини Окуу борбору

Каралуучу маселелер: