Парламенттик угуу: "ЖӨБ органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" КР Мыйзамынын аткарылышын контролдоо

Иш-чара Швейцария өкмөтү тарабынан Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык Агенттиги (SDC) аркылуу каржыланып, Өнүктүрүү саясат институту аткарган “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорунун колдоосунда өткөрүлүүдө

«Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын аткарылышын контролдоо боюнча парламенттик угуунун

ПРОГРАММАСЫ

Өткөрүү датасы: 2018-жылдын 17-декабры  

Өткөрүү жайы: Жогорку Кеңештин чоң жыйындар залы, 3 кабат