"Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс" Долбоору консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу тууралуу жарыялайт

Сатып алуунун аталышы: муниципалдык кызматчыларды окутуунун моделин пилоттук тестирлөөнүн алкагында окутууларды өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүү.

Швейцария өкмөтү Британиянын Эл аралык Өнүктүрүү министрлиги менен өнөктөштүктө каржылаган

жана Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырган

"Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс" Долбоору

консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу тууралуу жарыялайт!

  1. Сатып алуунун аталышы: муниципалдык кызматчыларды окутуунун моделин пилоттук тестирлөөнүн алкагында окутууларды өткөрүү боюнча кызмат көрсөтүү.
  2. Консультанттарга квалификациялык талаптар:

  1. Консультанттарга кошумча талаптар, тендердик табыштаманын темалары, формалары жана аны тапшыруунун тартиби Тендердик документацияда көрсөтүлгөн. Тендердик документация төмөнкү сайттарда жайгаштырылган: www.dpi.kg жана www.vap.kg.
  2. Тендердик табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү: 2014-жылдын 27-майы, түшкү саат 2.
    Дареги: Кыргыз Республикасы, 720021, Бишкек ш. Үсөнбаев көч., 44-үй, Өнүктүрүү саясат институтунун кеңсесине кат түрүндө почта менен жибере аласыз, же өзүңүз алып келип берсеңиз болот. Ошондой эле nkumushbekov@dpi.kg электрондук дарегине да жолдой аласыз.
  3. Кошумча маалыматты 9.00дөн 18.00гө чейин (0312) 976530, 976531 телефону, (0312) 976529 факсы боюнча, же nkumushbekov@dpi.kg электрондук дареги аркылуу алсаңыз болот. Байланыш үчүн: Күмүшбеков Нурдин, Долбоордун муниципалдык кызмат боюнча адиси.

VAP_ADV_08_05_14_KYR.doc