Басылмалар

rss
 • Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ЖӨБ Союзунун жаңылыктары", "ЖӨБ Союзу суроолорго жооп берет"
 • Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ӨСИ жаңылыктары"
 • Бул санда: "Жарандардын ЖӨБго катышуусур", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары", "Юридикалык консультация", "Мониторинг жана баалоо", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү"
 • Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Юридикалык консультация", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ЖӨБ кызмат көрсөтүүлөрү", "Мониторинг жана баалоо", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары"
 • Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Жаштар өзгөрүүлөрдүн максаты жана күчү катары", "Мектепке чейин жана мектепте билим берүү үчүн шарттар", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "Жергиликтүү кеңештер – айылды өнүктүрүү лидерлери", "Айылдын экологиясы", "Сугат суу"
 • Бул санда: "Айылдык ден соолук комитеттеринин жеткиликтүү үнү. “АДК үнү” Долбоорунун кыскача жыйынтыктары", "Көңүл чордонунда “Отчеттуулук”", "Мониторинг жана баалоо", "Ийгиликтин таржымалы".
 • Бул санда: "Жергиликтүү кызмат көрсөтүүлөр", "Социалдык кызмат көрсөтүүлөр", "Юридикалык консультация", "ЖӨБдүн мониторинги жана баалоосу"
 • Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Шаарлардын форуму", "Мониторинг жана балоо", "Юридикалык консультация", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун
  жаңылыктары"
 • Бул санда: "Юридикалык консультация", "ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ЖӨБдүн финансысы", "ЖӨБ кадрлары", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары"
 • Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Шаар маалыматтары", "Шаармандар", "Шаардагы турак жай", "Шаарга болгон укук", "“Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун жаңылыктары".

Иш-чаралар

Конкурсы