“Муниципалитет” журналы, № 11 (121), ноябрь 2021-ж.

“Муниципалитет” журналы, № 11 (121), ноябрь 2021-ж.

Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

“МУНИЦИПАЛИТЕТ” ИЛИМИЙ-ПОПУЛЯРДУУ ЖУРНАЛЫ 2022-ЖЫЛГА ЖАЗЫЛУУ ӨНӨКТҮГҮН ЖҮРГҮЗҮҮДӨ. 

Жылдык жазылуунун баасы 2600 сомду түзөт.

ЖӨБ союзуна мүчөлүк акы төлөгөн ЖӨБ органдары журналды акысыз алышат.

Жазылуу боюнча Гуляим Шамшидинова менен 0770 77-11-30 телефону аркылуу байланышыңыз.

 

КӨҢҮЛ ЧОРДОНУНДА

  • Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр ЖАПАРОВдун жергиликтүү жамааттар күнү менен куттуктоосу – 2
  • Аймактык өнүгүү мамлекеттик агенттигинин директору Эльчибек ДЖАНТАЕВдин куттуктоосу – 4
  • Менин жергиликтүү өз алдынча башкаруум: 30 жылдан кийинки ойлор – 6
  • Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүү этаптары: жаңы тарых (2011-жылга чейин) – 13
  • Биринчи этап (1991-жыл) – мамлекеттик бийлик органдарын ЖӨБ органдарына кайра түзүү – 13
  • Экинчи этап (1991-жылдын декабры -1997-жыл) – тикелей мамлекеттик башкаруунун күчөй башташы – 14
  • Үчүнчү этап (1998-2007-жылдар) – ЖӨБдүн аткаруу органдарынын өз алдынча системасынын пайда болушу жана аларды андан ары кеңештерден автономдоштуруу – 17
  • Төртүнчү этап – (2008-2010-жылдар) – бийликтин бекем борборлоштурулушу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун активдүүлүгүнүн «өчүшү» – 21
  • Бешинчи этап - (2010-2011-жылдар) – жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кеңири өнүгүшү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр – 22