ДОЛБООРДУН НЕГИЗГИ ӨНӨКТӨШТӨРҮ

  • Жергиликтүү кеңештер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары.
  • Жергиликтүү жамааттар, анын ичинде жарандардын формалдуу жана бейформал уюмдары, топтору.
  • Мамлекеттик органдар: КР Жогорку Кеңеши, КР Өкмөт аппараты, КР Президенттик аппараты, КР Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этникалык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик, КР Мамлекеттик кадр кызматы (азыр – КР Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана ЖӨБ иштери боюнча мамлекеттик агенттик), КР Финансы министрлиги, КР Экономика министрлиги, КР Эсептөө палатасы, башка мамлекеттик органдар, анын ичинде жергиликтүү мамлекеттик администрациялар.
  • Жарандык коом уюмдары, эл аралык донор уюмдар, ММК.
Версия для печати: print

Иш-чаралар