ДОЛБООРДУН НЕГИЗГИ ӨНӨКТӨШТӨРҮ

  • Жергиликтүү кеңештер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары.
  • Жергиликтүү жамааттар, анын ичинде жарандардын формалдуу жана бейформал уюмдары, топтору.
  • Мамлекеттик органдар: КР Жогорку Кеңеши, КР Өкмөт аппараты, КР Президенттик аппараты, КР Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этникалык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик, КР Финансы министрлиги, КР Мамлекеттик кадр кызматы, КР Экономика министрлиги, КР Эсептөө палатасы, башка мамлекеттик органдар, анын ичинде жергиликтүү мамлекеттик администрациялар.
  • Жарандык коом уюмдары, эл аралык донор уюмдар, ММК.
Версия для печати: print

Иш-чаралар