Ар бир жарандын жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө, жергиликтүү өз алдынча башкарууга болгон укугу КР Конституциясында бекитилген. Бул - демократиянын негизи. Биздин ар бирибиз өзүбүздүн турмушубузду жакшыртууга жергиликтүү денгээлде чечим кабыл алууга катышуу аркылуу укуктуубуз.

«Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоорунун иш аракеттери (VAP) (www.vap.kg) жалпы максатка жетүүгө багытталган: “жарандардын жергиликтүү деңгээлде бюджеттик процесске катышуу мүмкүнчүлүгүн күчөтүү жана ЖӨБ органдарынын мамлекеттик кызматтар менен камсыздоодо тийиштүү деңгээлде каражаттарды колдонуу аркылуу өз милдеттерин аткаруусун кепилдөө”.

Долбоор Кыргыз Республикасындагы Швейцария Өкмөтүнүн каржылык колдоосунда ишке ашууда. Швейцария Өкмөтү Кыргызстандын өнүгүүсүнө көмөктөшөт жана саламаттык сактоо, мамлекеттик сектордун реформалары жана инфраструктура, жеке менчик сектордун өнүгүүсү сыяктуу чөйрөлөрдө ишке ашырылуучу долбоорлорду координациялайт.  

Долбоор Өнүктүрүү саясат институту (ӨСИ) тарабынан ишке ашырылат. ӨСИ – бул мыйзам иштеп чыгуу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруунун өнүгүүсү, стратегиялык пландоо, экономикалык өнүгүү жана маалымат алмашуу чөйрөлөрүндө көп жылдкы иш тажрыйбасына ээ болгон эксперттерден түзүлгөн кыргызстандык коммерциялык эмес бейөкмөт уюм. ӨСИнин миссиясы — жергиликтүү жамааттарга жана башкаруу органдарына адамдын татыктуу жашоого болгон укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн иш жүзүнө ашыруусуна көмөктөшүү. 

Долбоордун мөөнөтү жана географиясы:

II фаза 

Долбоордун максаты
- ЖӨБ органдары жарандардын чечим кабыл алуу процессине катышуусун бир кыйла жогорулатуу менен коомдук финансыны дагы да ачык-айкын жана эффективдүү башкара башташат.

Кошумча маалымат

I фаза 

Максаттар жана тапшырмалар: 

  • Жарандардын жергиликтүү деңгээлдеги бюджеттик процесске катышуу мүмкүнчүлүгүн күчөтүү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын калкка кызмат көрсөтүүдө жергиликтүү бюджеттин каражаттарын максаттуу багыттоосун камсыздоо.  

Толук маалымат

 

Версия для печати: print

Иш-чаралар