Киришүү фазасы: ноябрь 2011 - март 2012 

  • Ивановка айылдык аймагы, Ысык-Ата району, Чүй облусу,
  • Төрт-Күл айылдык аймагы, Тоң району,  Ысык-Көл облусу,
  • Ленин айылдык аймагы, Сузак району, Жалал-Абад облусу.
Версия для печати: print

Иш-чаралар

  • “Муниципалитет” журналы, № 9 (119), сентябрь 2021-ж.

    Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Инвестициялар", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жана ӨСИ жаңылыктары", "Юридикалык консультация", "Депутаттын окуясы".
    Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.

Конкурсы