1. Конституция, кодекстер
  2. Мыйзамдар
  3. Кыргыз Республикасынын Президентинин буйруктары
  4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору
  5. Жергиликтүү жамааттын уставы, айылдык Кеңештин Типтүү регламенти, айыл өкмөтүнүн Типтүү регламенти

1. Конституция, кодекстер

2. Мыйзамдар

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору

4. Жергиликтүү жамааттын уставы, айылдык Кеңештин типтүү регламенти

Версия для печати: print

Иш-чаралар

  • Коомдук угууларды өткөрүү үчүн көмөкчү материалдар

    2018-жылдын май-июнь айларынын аралыгында Ош, Нарын жана Чүй облустарында өткөрүлгөн атайын тренингдердин катышуучулары үчүн, бюджет долбоорун талкуулоого арналган коомдук угууларды уюштуруу жана өткөрүү үчүн көмөкчү материалдар.

Конкурсы