1. Конституция, кодекстер
  2. Мыйзамдар
  3. Кыргыз Республикасынын Президентинин буйруктары
  4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору
  5. Жергиликтүү жамааттын уставы, айылдык Кеңештин Типтүү регламенти, айыл өкмөтүнүн Типтүү регламенти

1. Конституция, кодекстер

2. Мыйзамдар

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору

4. Жергиликтүү жамааттын уставы, айылдык Кеңештин типтүү регламенти

Версия для печати: print

Иш-чаралар

  • “Муниципалитет” журналы, № 9 (119), сентябрь 2021-ж.

    Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Инвестициялар", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жана ӨСИ жаңылыктары", "Юридикалык консультация", "Депутаттын окуясы".
    Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.

Конкурсы