Иш-чаралар

  • Буклет: Жергиликтүү бюджетте жарандардын катышуусунун модели

    Буклет Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык Агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария Өкмөтү каржылаган жана Өнүктүрүү саясат институту аткарган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорунун алкагында даярдалды.

Конкурсы

  • САМИ МИСС
  • Открытый Кыргызстан
  • Инвестиции в Иссык-Кульскую область