Сүрөт галереясы

Иш-чаралар

  • "Муниципалитет" журналы, №4-5 (90-91), апрель-май 2019-ж.

    Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Администрациялык-аймактык реформа", "ЖӨБдүн социалдык кызмат көрсөтүүлөрү", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "Юридикалык консультация", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИнин жаңылыктары".

Конкурсы