1. Жергиликтүү бюджеттер боюнча коомдук угууларды өткөрүү боюнча методикалык колдонмону киргизүүнүн жыйынтыгы: 14 613 адамдын катышуусунда 182 коомдук бюджеттик угуулар өттү. Коомдук бюджеттик угууларды өткөрүүнүн методикалык инструментарийин түзүү максатында КР Финансы министрлиги, Швейцария Өкмөтү тарабынан Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык Агенттиги (SDC) аркылуу каржыланып, Өнүктүрүү саясат институту аткарган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоору менен биргеликте Жергиликтүү бюджеттер боюнча коомдук угууларды өткөрүү боюнча методикалык колдонмону иштеп чыкты. Толук окуу...
 2. Жергиликтүү жамааттын уставы: аймактын чакан “конституциясын” талкуулоонун хроникасы. Үч айылдык аймакта жергиликтүү жамааттын Уставынын жаңы долбоорун талкуулоосу өзүнүн чакан Конституциясын – аймактын тургундары жергиликтүү жамааттын Уставын ушундай деп атап алышкан – алгачкы чыныгы талкуулоо катары балким өлкөнүн тарыхында калышы мүмкүн. Толук окуу...
 3. Маалымат такта: жаӊы эски тааныш. Маалымат такта дээрлик ар бир административдик имараттын алдында турат. Анын формалары жана мазмуну ар түрдүү. Эмне үчүн маалымат такталары Байыркы Рим заманынан биздин күнгө чейин расмий маалыматты жеткирүүнүн эң белгилүү ыкмасы бойдон кала берүүдө? Толук окуу...
 4. Жаӊы идеялардын эски көйгөйлөрдү чечүүгө интеграцияланышы. 2014-жылдын июнь айында ӨСИ уюштурган ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун алкагында тажрыйба алмашуу боюнча кезектеги сапар Ысык-Көл облусунун айылдык аймактарында жарандарды бюджеттик процесске жана жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө тартуу практикасына арналды. Толук окуу...
 5. Элет көйгөйлөрүн биргеликте аныктоо (ЭКБА) - бул жарандардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун чыныгы кызматташуусуна карай алгачкы кадам (2014). Толук окуу... 
 6. Активдүү бюджеттик баарлашуу 2014-жылга карата жергиликтүү бюджеттердин долбоорлору боюнча коомдук угуулардын хроникасы. АӨ кызматкерлери улуттук кийимдерди кийип, атка минип алып, үн күчөткүч менен адамдарды угууларга чакырышкан. Бул акылдуу пиар ыкма эл чакырылып жаткан жыйын өзгөчө маанилүү болгонун тастыктап турду. Толук окуу...
 7. “Жергиликтүү демилге-2013” форумдары. Калк менен ЖӨБ органдарынын өнөктөштүгү жол жана транспорт, таза жана сугат суу, жарыктандыруу жана ток өткөрүү, тазалык, карылар жана аялдар, жаштар, спорт жана бош убакыт, китепканаларды жана музейлерди кармоо, мектепке чейинки билим берүү жана башка бир топ маселелерди чечүүгө жардам берет. Толук окуу...
 8. Кимдин чөбү жашылыраак ? Кызмат көрсөтүүгө жасалган мониторингдин жыйынтыктары. Төрт-Күл айылдык аймагынын тургундары алардын жеке позициясынан айыл турмушунда, өзгөчө тазалыкты сактоо жаатында көп нерсе көз каранды болгонун баамдашат. Толук окуу...
 9. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечебиз! 2013-жылдын 20-майында Долбоор ушул жыл үчүн Кичи гранттар программасы конкурсунун жыйынтыгын чыгарды. Толук окуу...
 10. Элет көйгөйлөрүн биргеликте аныктоо (ЭКБА) - бул жарандардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун чыныгы кызматташуусуна карай алгачкы кадам (2011). Толук окуу... 
 11. Жергиликтүү демилге – бул аймактарды өнүктүрүү үчүн жандуу суу. Бийлик менен мамилелерде турмуштук позицияны тандоодо ар бирибизде эки жол бар. Биринчиси-патерналисттик – үмүт жолу. Бул жол менен диктатуралар барат. Бирок экинчи да жол бар –аракет жолу. Бул жолду өз жашоосун жакшыртууга, келечек муун үчүн кам көрүүгө аракеттенген, активдүү аракетке жөндөмдүү эркин адамдар тандайт. Толук окуу...
 12. Коомдук угуулар: формалдуу чогулушту катышуунун натыйжалуу механизмине кантип айландырса болот? Толук окуу...
 13. “Жергиликтүү демилге-2013” форумдары. Калк менен ЖӨБ органдарынын өнөктөштүгү жол жана транспорт, таза жана сугат суу, жарыктандыруу жана ток өткөрүү, тазалык, карылар жана аялдар, жаштар, спорт жана бош убакыт, китепканаларды жана музейлерди кармоо, мектепке чейинки билим берүү жана башка бир топ маселелерди чечүүгө жардам берет. Толук окуу...
 14. Жергиликтүү демилге – жамааттардын мүмкүнчүлүктөрүнүн чексиз булагы. “Жергиликтүү демилге 2014” сынагынын натыйжасы айрым жарандардын, алардын топторунун жана бирикмелеринин (жалпы максаттар жана милдеттер менен, же бир тапшырманы аткаруу үчүн бириккен формалдуу да, бейформал да) жергиликтүү актуалдуу маселелерди чечүүгө тартылуу деңгээлинин өсүшүн тастыктайт. Толук окуу...

 

Версия для печати: print

Иш-чаралар

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (27)