"Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс" долбоору

Долбоордун жетекчиси - Бекболот Бекиев

Маалымат жана коомчулук менен байланыш адиси - Нургүл Жаманкулова

Биздин дарек:

Кыргыз Республикасы, 720001, Бишкек ш., Шевченко көч., 114

Тел.: +(996 312) 976-530, 976-531, 976-532, 976-533, 976-534

Факс: +(996 312) 976-529

Э-почта: office@dpi.kg

Website: www.vap.kg, www.dpi.kg

ӨСИ адистеринин электрондук даректери (өзгөчө кырдаалдар үчүн)

Версия для печати: print

Иш-чаралар