ДОБРЕЦОВА Надежда

ДОБРЕЦОВА Надежда

ӨСИ жетекчилиги: Өнүктүрүү саясат институтунун башкаруу төрайымы (2009), «Муниципалитет» журналынын башкы редактору (2011)
Версия для печати: print

Иш-чаралар

Конкурсы