Нарын облусунун 20 муниципалитетинин өкүлдөрү Ак-Тал айылдык кеңешинин депутаттарынын жергиликтүү жамааттын Уставын кабыл алуу боюнча ачык сессиясына , 24.08.2018

Жергиликтүү жамааттын Уставын (ЖЖ Уставы) кабыл алуу боюнча ачык сессия 24-августта Нарын облусунун Ак-Талаа районунун Ак-Тал айылдык аймагындагы Ак-Тал айылында өттү.
Ак-Тал айылдык кеңешинин депутаттарынын ачык сессиясына Нарын облусунун 20 айылдык аймагынан жалпысынан 70ке жакын айыл өкмөт башчылары жана жооптуу катчылары, жергиликтүү кеңештердин төрагалары, катчылары жана депутаттары, КР Өкмөтүнө карашатуу ЖӨБ иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин (ЖӨБЭММА) облустагы расмий өкүлү, Юстиция министрлигинин Нарын облусундагы өкүлү, юристтер жана медиа өкүлдөрү катышышты.

Иш-чаралар

Конкурсы