Сузактын Ленин айылдык округунда бюджеттин аткарылышы боюнча коомдук угуу болду

Кечээ, 27-январь к?н? Сузак районунун Ленин айылдык округунда 200г? жакын жергиликт?? тургундардын катышуусунда 2011-жылда айыл ?км?тт?н бюджетинин аткарылышы жана турмуш-тиричилик чарбасынын ишин жандандыруу боюнча коомдук угуу болуп ?тт?, деп билдирет аймактык кабарчы Анархан Жа?ыбаева.

Баракелде

Кечээ, 27-январь к?н? Сузак районунун Ленин айылдык округунда 200г? жакын жергиликт?? тургундардын катышуусунда 2011-жылда айыл ?км?тт?н бюджетинин аткарылышы жана турмуш-тиричилик чарбасынын ишин жандандыруу боюнча коомдук угуу болуп ?тт?, деп билдирет аймактык кабарчы Анархан Жа?ыбаева.
Коомдук угууда алгач с?зд? айылдык округдун башчысы Чолпонбек Мурзакунов алып, ал 2011-жылы аткарылган иштер боюнча маалымат берди. ?тк?н жылы аба ырайынын кургакчыл келгенине карабастан, айыл-чарба ?с?мд?кт?р?н ?нд?р?? боюнча жакшы ийгилктер болгондугун айтты. Мал чарбачылыгында да бир топ жылыштар болуп, 2011-жылы айылдык округдун тургундарынын малдарынын сандары ?ск?н.
«Айылдык ?км?т бюджеттик паланды аткаруу боюнча уюшкандыкта иш ж?рг?з?п ижара акы, жер салыгы, автоунаа салыгын ашыгы менен аткарышты. Элдерди сугат суу менен камсыз кылуу ?ч?н 28 км канал «К – 700» трактору менен, 20 км арык кол к?ч? менен тазаланды», - деди Ч.Мурзаканов.
Анын айтымына караганда, Ленин айылдык округунун тургундарынын дагы бир чо? к?йг?й? – бул айылдардан таштандыларды чыгаруу, айылдагы жолдорду калыбына келтир??, к?ркт?нд?р??н? колго алуу боюнча ?тк?н жылы айылдык округдун алдына турмуш-тиричилик чарбасын (ТТЧ) т?з?? боюнча сунушту айылдык ке?ештин депутаттары колдоп беришкен.
«Быйылкы жылы ТТЧнын ишин жандандыруу боюнча уюштуруу иштери ж?р?п жатат. Жергиликт?? бюджеттен жана эл аралык донорлор менен келишип, айылдардагы таштандыларды чыгаруу ?ч?н тракторду арабасы (тележкасы) менен сатып алууну пландаштырып жатабыз», - деди айылдык округдун башчысы.
Ал эми айылдык округдун каржы, экономика б?л?м?н?н башчысы Чынаркан Сулайманова, коомдук угуунун катышуучуларына айылдык округдун 2011-жылдын киреше б?л?г?н?н аткарылышы, чыгаша б?л?г? боюнча маалыматтарды берди. Анын айтымында, ?тк?н жылы айылдык округда жалпы кирешеси 17 млн 331,7 ми? сом болсо, анын 9,2%ын жергиликт?? бюджет, 90,8%ын республикалык бюджеттен кел???ч? трансферттер т?зг?н.
«Айылдык округ ТТЧ кызматын уюштуруп, 2011-жылы 145 ми? сом жергиликт?? бюджеттен б?л?н?п берилген. Анын ичинен 125 ми? сом жа?ы к?ч?л?рд?г? жолдорго шагыл т?г??г?, 20 ми? сому жыл боюу таштандыларды с?р??г? жумшалды», - деди Ч.Сулайманова.
Турмуш-тиричилик чарбанын жетекчиси Осмон Джунусбаевдин коомдук угууда берген маалымытына караганда, айылдык округ тарабынан ?тк?н жылы ТТЧнын ишин жандандыруу ?ч?н к?п аракеттер жасалгандыгын айтты. Анын айтымында, 2011-жылы 14-декабрда айылдык ке?ештин 17-сессиясы болуп, анда таштандыларды т?г?? ?ч?н атайын 1,1 га жер аянты б?л?н?п берилген. Азыркы учурда м??р?, уставы, к?б?л?г? даярдалып, банк эсеби ачылууда. «Айылдык округда ТТЧы жа?ы ачылып жаткандыгына байланыштуу бул чарбага дем??рч?л?к жардам, инвестиция тартуу зарыл. Себеби, таштандыларды ташуу ?ч?н бизде техника жок», - дейт ал.
«?ст?б?зд?г? жылы ТТЧда иштей турган 9 адам ?ч?н 228 ми? сом айлык акы керектелет. Алардын алды 5 ми?, арты 1,5 ми? сом айлык акы алуусу каралууда. Жалпы киреше б?л?г? 483 ми? сомду т?з?т. Анын 300 ми? сому айылдык округда жашаган 1460 т?т?нд?н болжол менен 1 ми? ?й-б?л?с?н?н 25 ми? сомдон топтоодон жыйналат. ТТЧ ?з?н-?з? камсыз кылуу ?ч?н элден 32,11 сомдон чогултуу керек болчу. Азыр 25 сомдон алуу сунушталып жатат. Айырмасы 7,11 сом болуп, ал айылдык округдун жергиликт?? бюжетинен толукталат. Мындан сырткары, кээ бир ?й-б?л?л?рг? келишимдин негизинде трактор менен жерди айдоо, топтолуп калган эски таштандыларды тартып чыгаруу кызматтары к?рс?т?л?т», - деди О.Джунусбаев.
Коомдук угууга келгендерге айылдык округдун ?тк?н жылдагы бюджетинин аткарылышынын отчету, турмуш-тиричилик чарбасынын мындан аркы жасай турган иштери боюнча ке?ири жазылган маалымат бюллетендери берилди. Маалымат бюллетендин бул чыгарылышы ?н?кт?р?? саясат институту тарабынан ишке ашырылып жаткан «Элдин ?н? жана жергиликт?? ?з алдынча башкаруу органдарынын эл алдындагы жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоорунун алкагында даярдалган. Аталган долбоор КР Кызматташтык боюнча Швейцариялык Бюросу тарабынан Улуу Британиянын Эл аралык ?н?г?? боюнча министрлиги менен ?н?кт?шт?кт? каржыланган.
?н?кт?р?? саясат институтунун коомдук байланыш боюнча адиси Нург?л Жаманкулованын айтымында, долбоордун алкагында беш айлык кириш?? кадамы 2011-жылдын 1-ноябрында башталган. Бул жети жылдык долбор болуп саналат. Кыргызстан боюнча ?ч айылдык округ катышып жатат. Бул: Сузакта – Ленин айылдык округу, Ысык-Атада – Ивановка айылдык округу жана Ыссык-К?лд? – Т?рт-К?л айылдык округдары беш айга иш алып барып жатышат. «Грант катары ?ч айылдык округка ?н к?ч?тк?ч алып бердик. Долбоордун максаты – кызыккан тараптардын катышуусу менен маселени эл алдында чеч?? жана талкулоо. Ошондой эле, элдин ой-пикирин угуп, бюджетти элдин катышуусунда к?з?м?лг? алуу болуп саналат», - дейт Н.Жаманкулова.
Ленин айылдык округунда жайгашкан А.Тажибаев орто мектебинин окуучулары «Айылдын тазалыгы – биздин тазалыгыбыз» - деген аталыштагы композицияны к?рс?т?ш?п, жергиликт?? тургундарды тазалыкты сактоого, экологияга аяр мамиле жасоого чакырып кетишти. Айылдык округда ?тк?н коомдук угууга Сузак районунун акиминин биринчи орун басары Т?р?гелди Т?ркбаев, райондук санитардык эпидемиологиялык станциянын дарыгери Калмамат Тагаев катышты. Санитардык дарыгер таштандылардын айлана-ч?йр?г? тийгизген терс таасири жана райондогу жугуштуу оорулар боюнча маалымат берди.

http://www.barakelde.org/news:24687/

Версия для печати: print

Иш-чаралар