• Биринчи бет -
  • Жаңылыктар -
  • Финансы министрлиги жарандык коом институттары менен коррупцияга каршы күрөшүү жаатында меморандум...

Финансы министрлиги жарандык коом институттары менен коррупцияга каршы күрөшүү жаатында меморандум түздү

Финансы министрлиги жарандык коом институттары менен коррупцияга каршы күрөшүү жаатында меморандум түздү

Өнөктөштүк тууралуу меморандумдарга 2016-жылдын 10-июнунда кол коюлду.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин жарандык коом менен өз ара аракеттешүүсүн күчөтүү максатында министрлик менен жарандык коом институттарынын коррупциянын алдын алуу жаатында өз ара аракеттешүүсү боюнча төмөндөгү меморандумдар түзүлдү:

Версия для печати: print

Иш-чаралар

  • “Муниципалитет” журналы, № 9 (119), сентябрь 2021-ж.

    Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Инвестициялар", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жана ӨСИ жаңылыктары", "Юридикалык консультация", "Депутаттын окуясы".
    Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.

Конкурсы