ТЫҢ ЖАШОО: УШУЛ ТАПТА, УШУЛ ЖЕРДЕ - 2017 Плакаттар сынагынын мөөнөтү узартылды

ТЫҢ ЖАШОО: УШУЛ ТАПТА, УШУЛ ЖЕРДЕ - 2017 Плакаттар сынагынын мөөнөтү узартылды

Сынактын комиссиясынын мүчөлөрү сынакты 2017-жылдын 1-октябрына чейин узартуу чечимин кабыл алышты

Версия для печати: print

Иш-чаралар

  • “Муниципалитет” журналы, № 9 (119), сентябрь 2021-ж.

    Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Инвестициялар", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жана ӨСИ жаңылыктары", "Юридикалык консультация", "Депутаттын окуясы".
    Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.

Конкурсы