• Биринчи бет -
  • Жаңылыктар -
  • Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018 – 2023-жылдарга карата...

Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018 – 2023-жылдарга карата Программасы

Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018 – 2023-жылдарга карата Программасы

Токтом Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 20-апрелиндеги №23-77-VI токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Биримдик. Ишеним. Жаратмандык” программасынын алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын өркүндөтүү максатында, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” КР Мыйзамынын 9 жана 10-беренелерине, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” КР конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 2018-жылдын 31-октябрында №513 менен бекитилди.

Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн 2018 – 2023-жылдарга карата Программасы (мындан ары – Программа) жарандардын турмушунун сапатын жакшыртууга багытталган жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасында реформаларды андан ары ишке ашыруу үчүн иштеп чыгарылган. 

Программада макулдашылган көз караштарды, максаттарды, артыкчылыктарды, милдеттерди, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкарууну 2018-2023-жылдары өнүктүрүүгө багытталган негизги чараларды аткаруу боюнча кызыкдар тараптардын ишин координациялоого арналган.  

Версия для печати: print

Иш-чаралар

  • Коомдук угууларды өткөрүү үчүн көмөкчү материалдар

    2018-жылдын май-июнь айларынын аралыгында Ош, Нарын жана Чүй облустарында өткөрүлгөн атайын тренингдердин катышуучулары үчүн, бюджет долбоорун талкуулоого арналган коомдук угууларды уюштуруу жана өткөрүү үчүн көмөкчү материалдар.

Конкурсы