ЖӨБ стратегиясын иштеп чыгуучу жумушчу топтун кайрылуусу

Сунуштар 2012-жылдын 15-августуна чейин төмөнкү даректер боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Үсөнбаев көч., 44 (Москва көч. кесилиши), Өнүктүрүү саясат институту, же э-дарек: dpi.office.kg@gmail.com

Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү Стратегиясынын долбоорун иштеп чыгуу максатында Кыргыз Республикасынын премьер-министринин 2012-жылдын 16-июлу N 554-буйругунун негизинде түзүлгөн жумушчу топ бардык кызыкдар тараптарга Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү жана мамлекеттик башкарууну борбордон алыстатуу чөйрөлөрүндө негизги багыттары боюнча өз сунуштарын берүүсүн суранып кайрылат.

Сунуштар 2012-жылдын 15-августуна чейин төмөнкү даректер боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Үсөнбаев көч., 44 (Москва көч. кесилиши), Өнүктүрүү саясат институту, же э-дарек: dpi.office.kg@gmail.com  

Версия для печати: print

Иш-чаралар