"Муниципалитет" журналы, №12 (49), декабрь 2015-ж.

"Муниципалитет" журналы, №12 (49), декабрь 2015-ж.

Журналдын бул чыгарылышында: "ЖӨБ органдарды жана жергиликтүү жамааттарды куттуктоо", "Көңүл чордонунда – финансылык сабаттуулук", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "Сынактар жана гранттар", "ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы".

"Муниципалитет” журналынын бул чыгарылышында:

 • ЖӨБ органдарды жана жергиликтүү жамааттарды куттуктоо 
  - КР Жогорку Кеңештин атынан – 2
  - ЖӨБЭММАнын атынан – 3
  - Өнүктүрүү сясат институтунун атынан – 3
 • Көңүл чордонунда – финансылык сабаттуулук
  - Талас облусунда зайымчылардын дээрлик 40 пайызы насыяны кайтарууда кыйналышат – 4
  - Насыялар жарандардын капчыгын кагууда – 6
  - Насыялар үй-бүлөлөрдү талкалоодо – 8
 • ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары
  - Кыргызстандын жарандары жергиликтүү өз алдынча башкарууга ишенет жана ага ийгиликтүү катышууда. ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун Биринчи фазасын аткаруунун жыйынтыктары, 2011-2015  – 10
  - 1-жыйынтык. Жергиликтүү жамааттар (ЖКУну кошкондо) жергиликтүү деңгээлдеги кызмат көрсөтүүлөрдү башкаруу процессине катышууда – 13
  - 2-жыйынтык. Жарандардын муктаждыктарына жооп кайтаруу үчүн ЖӨБдүн башкаруучулук дарамети өстү - 15
  - 3-жыйынтык. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана борборлоштурууну азайтуу боюнча мыйзамдарды өркүндөтүү – 18
  - Александровка муниципалитетинин ЖӨБ органдары аймактын тарыхында биринчи жолу коомдук угууларды өткөрдү – 20
  - Кемин шаарындагы бир райондо катуу тиричилик калдыктарын (КТК) колго алуу маселелери боюнча коомдук угуулар – 22
 • Сынактар жана гранттар 
  - Жаш изилдөөчүлөр үчүн ЖӨБ боюнча докладдар сынагы - 24
  - Ачык лекциялар – 25
  - Жаш изилдөөчүлөр үчүн докладдардын болжолдуу темалары – 27
 • ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы
  - Бала бакчалар – пландоонун дүйнөлүк тажрыйбасы - 29
Версия для печати: print

Иш-чаралар