"Муниципалитет" журналы, №1-2 (50-51), январь-февраль 2016-ж.

"Муниципалитет" журналы, №1-2 (50-51), январь-февраль 2016-ж.

Журналдын бул чыгарылышында: "Көңүл чордонунда", "Жашооң кандай, борборум?", "Жергиликтүү кызмат көрсөтүүлөр", "ЖӨБ ресурстары", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары".

Көңүл чордонунда

  • Жалган жана чыныгы отчеттуулук 2

Жашооң кандай, борборум?

  • Бишкек: мэр кетти, шаар калды, же Борбор калааны башкарууда бурулуш реформалар 4

Жергиликтүү кызмат көрсөтүүлөр

  • Кызмат көрсөтүүлөрдүн жергиликтүү реестри. Ишке ашыруунун теориясы жана практикасы. Көйгөйлөр жана сунуштар 11
  • Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн финансылык өңүттөрү 18
  • ЖӨБ органдарынын ишине туруктуу мониторинг жана баалоо жүргүзүп туруу принциби 20
  • Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүнүн реалдуу практикасына сереп 23

ЖӨБ ресурстары

  • Региондорду өнүктүрүү фонддорунун ишине эмнелер бут тосууда? 27

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

  • Жергиликтүү жамааттардагы чогулуштар: теория жана практика. Тренингдерде эмнелерге үйрөтүшөт жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлдөрү үйрөнгөндөрдүн ичинен кайсыларын өз ишинде колдонушат? 31
  • ӨЗГӨЧӨ ПИКИР: “Дүжүр” активисттердин чогулуштары кимге керек? Же коомдук турмуштун бутафориясы 37
  • ЖӨБ органдары тарабынан коомдук иш-чараларды (жыйын, коомдук угуулар, чогулуш ж.б) уюштуруу жана өткөрүү боюнча практикалык кеңештер 38
Версия для печати: print

Иш-чаралар