"Муниципалитет" журналы, №3 (52), март 2016-ж.

"Муниципалитет" журналы, №3 (52), март 2016-ж.

Бул чыгарылышта: "Көңүл чордонунда", "Мыйзамдагы жаңылыктар", "Юридикалык консультация", "Жарандардын катышуусу", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИ жаңылыктары"

Көңүл чордонунда

 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүнү жүргүзүү тартиби жөнүндө – 2

Мыйзамдагы жаңылыктар

 • Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө – 5
 • Табигый дарылык ресурстар, дарылоо-ден соолукту чыңдоочу жерлер жана курорттор жөнүндө – 5
 • Балдардын иши боюнча комиссия тууралуу Типтүү жобо – 6

Юридикалык консультация

 • Менчик жана жерлер тууралуу – 6
 • Ветеринар тууралуу – 8

Жарандардын катышуусу

 • Айылдык ден соолук комитеттери – туруктуу жана натыйжалуу жарандык институт – 9
 • Ак-Коргон айылындагы АДК: беш жүздөн ашык киши таза сууга жетти – 11
 • Кош-Дөбө айылындагы АДК: караңгы көчөлөр өткөн чакта калды! – 12
 • Манас айылындагы АДК: чакан жеңиштер – чоң жетишкендиктер – 14
 • Сары-Ой айылындагы АДК: спорт аянтчасы жана жаңы конуштарга электр жарыгын өткөрүү – 15
 • Совет айылындагы АДК: спорт аянтчасы, муз аянтчасы жана жарык көчөлөр – жашоо оңоло баштады – 17
 • Шор-Булак айылындагы АДК: мектептеги балдар таза сууга жетти – 19

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Чүйлүктөр артыкчылыктуу долбоорлорду тандап алышты – 22
 • Чүй облусунун муниципалитеттеринде 2015-жыл үчүн бюджеттин аткарылышы боюнча коомдук угуулар – 25
 • Жамаат менен жергиликтүү бийликтин биргелешкен аракеттерин пландоо – 25

ӨСИ жаңылыктары

 • Улуттук жана жергиликтүү өнүктүрүү программаларынын ортосундагы ажырымды кантип жоюуга болот? – 31
Версия для печати: print

Иш-чаралар