Журнал "Муниципалитет" журналы, №4 (53), апрель 2016-ж.

Журнал "Муниципалитет" журналы, №4 (53), апрель 2016-ж.

Бул санда: "Көңүл чордонунда","ӨСИ жаңылыктары","ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары","ЖӨБдүн финансысы", "Мыйзамдардагы жаңылыктар"

Көңүл чордонунда

 • Кыргызстанда Бүткүл дүйнөлүк финансылык сабаттуулук апталыгы – 2
 • ЖӨБ органдарынын айкындуулук паспорту – бул ЖӨБ органына коррупция менен күрөшүүгө жана жергиликтүү жамаат алдында өз жоопкерчилигин күчөтүүгө жардам берген “жол картасы” – 6

ӨСИ жаңылыктары

 • Айылдык ден соолук комитеттери жашоочуларды бюджеттер жана аларда ден соолук детерминанттарынын чагылдырылышы менен тааныштырышууда – 15
 • Кызматтарды жакшыртуу үчүн Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарынын жергиликтүү бийлик органдары техникалык грант алышат – 17

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • 17 муниципалитет Швейцария Өкмөтүнөн грант алышты – 18

ЖӨБдүн финансысы

 • 2016-2019-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасында Бюджеттер аралык мамилелердин өнүгүү Концепциясы – 22
 • 2016-2019-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасында бюджеттер аралык мамилелерди өнүктүрүү КОНЦЕПЦИЯСЫ – 23
 • 1. Ушул Концепциянын жалпы жоболору жана максаттары – 23
 • 2. Ушул Концепцияны кабыл алуунун өбөлгөлөрү – 24
 • 3. Жергиликтүү деңгээлде бюджеттер аралык мамилелерди жана бюджеттик процессти өнүктүрүүнүн негизги багыттары – 25
 • 4. Күтүлгөн натыйжалар – 27
 • 5. Ушул Концепцияны ишке ашыруунун механизмдери – 27

Мыйзамдардагы жаңылыктар

 • Аксакалдар соту тууралуу - 28
 • Салыктар тууралуу – 28
 • Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу тутумдарын өнүктүрүүнүн 2026-жылга чейинки стратегиясы – 29
Версия для печати: print

Иш-чаралар