"Муниципалитет" журналы №10 (59), октябрь 2016-ж.

"Муниципалитет" журналы №10 (59), октябрь 2016-ж.

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБ кызмат көрсөтүүлөрү", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ЖӨБдүн финансысы", "Коррупцияга каршы опция", "Муниципалдык кызмат", "ӨСИ жаңылыктары" жана "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары".

Көңүл чордонунда

 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун децентралдашуусу жана өнүгүүсү: 25 жылдан кийин 2
 • Конституция: саясий системанын туруктуулугун кантип бекемдесе болот? Анын ичинде ЖӨБ деңгээлинде 6

ЖӨБ кызмат көрсөтүүлөрү

 • Суунун сапаты жашоонун сапатын аныктайт 9

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

 • Бишкектин заманбап ыргагы: короо маданиятынан китеп окуган Эркиндикке чейин 13
 • Айылды өнүктүрүү “чылбыры” жаштарга тийди: аялдамаларды калыбына келтирүүгө акчаны … футбол таймашынан утуп алышты 16

ЖӨБдүн финансысы

 • Дем берүүчү үлүштүк гранттар: ким утушта калды? 19

Коррупцияга каршы опция

 • Бюджет айкындуулугунун муниципалдык индексин колдонуу практикасы: муниципалитеттердеги орто аралыктагы жыйынтыктар 26

Муниципалдык кызмат

 • “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамындагы жаңылыктар 28
 • КРдагы ЖӨБ: Кызыл-Кыядан сереп 31

ӨСИ жаңылыктары

 • Бишкекте аймактарды өнүктүрүүнүн жаңы концепциясын сунушташты 32
 • Кыргызстанда отчеттуулук системасы бар. Бирок толук кандуу иштей албай жатат! 34

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары

 • Швейцария элчилиги муниципалитеттер менен ийгиликтүү кызматташуусун белгиледи 35
 • Бурананын жашоочулары бюджетти талкуулоодо эң жигердүү катышуучу болуп калышты жана … 100 миң сом утуп алышты! 36
 • “Ачык-айкын бюджет үчүн” Альянсы” КЮЖ Чүй облусунда жарандарды бюджеттик процесске тартуу боюнча мыкты бейөкмөт уюм деп табылды 37
 • ЖӨБ органдары компьютердик технологияларды өздөштүрүп жатышат 38
Версия для печати: print

Иш-чаралар