"Муниципалитет" журналы, № 5-6 (66-67), май-июнь 2017 г.

"Муниципалитет" журналы, № 5-6 (66-67), май-июнь 2017 г.

Бул санда: "Юридикалык консультация", "ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы", "Жарандардын ЖӨБго катышуусу", "ЖӨБдүн финансысы", "ЖӨБ кадрлары", "ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары"

Юридикалык консультация

  • Жергиликтүү кеңештердин иши: кошмо жыйналыштар, маселелер, этика жана мөөнөттөр – 2
  • ЖӨБ органдарынын жергиликтүү жамаат менен өз ара аракети жана жашоо-тиричилигин уюштуруу – 6
  • Ресурстарды жана жергиликтүү бюджетти башкаруу – 8
  • ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы Эстониядагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу – 12

Жарандардын ЖӨБго катышуусу

  • Коомдук иш-чараларда (чогулуштар, коомдук угуулар) туура түзүлгөн Протокол жарандар менен жергиликтүү бийлик ортосундагы ишенимди жана кызматташтыкты жогорулатат – 17
  • Катышуу кандай учурда эксплуатациялоого айланат же ашарды кантип токтотобуз? – 22

ЖӨБдүн финансысы

  • Айылдык аймактардын санын кыскартуунун пайдасына келтирилген финансылык жүйөлөр – 27

ЖӨБ кадрлары

  • Башкаруу усулдарын жаштар көрсөтүүдө – 31

ЭҮЖӨБОЖ Долбоорунун жаңылыктары 

  • Жарандардын бюджеттик процесске катышуу модели Нарын жана Ош облустарында жайылтылат – 35
  • Нарын жана Ош облустарынын АӨ кызматкерлери менен жергиликтүү активисттери жамаат муктаждыктарын биргелешип аныктоо боюнча алгачкы иш-чараларды өткөрүштү – 37
  • “Жамааттын артыкчылыктуу көйгөйлөрүн чечүүгө инвестициялар” гранттык машыктыргычы – 39
  • Чүй облусундагы 15 элеттик муниципалитет жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө 14,7 миллион сом алышты – 40
  • Чүйдөгү 15 муниципалитеттин өкүлдөрү үчүн мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү боюнча окуулар уюштурулду. Кызыл-Туу аймагынын жаштарында футбол талаасы бар! – 41
  • ЖӨБдүн өнүгүүсү: реформалар, мыйзамдардагы жаңылыктар – 42
  • Үч облустагы 250дөн ашуун муниципалдык кызматчы кызматчылардын ишине баа берүү, конкурс өткөрүү жана кызматынан илгерилөө боюнча жаңы билимге ээ болушту – 42
  • 2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында ЖӨБдү өнүктүрүү программасынын долбоорун даярдоо боюнча Жумушчу топ бекитилди – 42
Версия для печати: print

Иш-чаралар

Конкурсы