Коомдук угууларды өткөрүү үчүн көмөкчү материалдар

Коомдук угууларды өткөрүү үчүн көмөкчү материалдар

2018-жылдын май-июнь айларынын аралыгында Ош, Нарын жана Чүй облустарында өткөрүлгөн атайын тренингдердин катышуучулары үчүн, бюджет долбоорун талкуулоого арналган коомдук угууларды уюштуруу жана өткөрүү үчүн көмөкчү материалдар.

 1. Бюджет боюнча маалымат 2019 (бюджет боюнча кыскача баян 2019, жарандык бюджет, бюджеттин кыскача сүрөттөлүшү, ФЭОнун презентациясы). 
  Жүктөп алуу үчүн шилтеме:  https://drive.google.com/open?id=1qjU1qQgxAPeV6-3tH3ZP9OiZFCMDG1m5 
 2. Мисалдар. 
  Жүктөп алуу үчүн шилтеме: 
  https://drive.google.com/open?id=10vXUEty7j4_Kw2OvtZlQaoXgfGGApWOL
 3. Маалымат материалдары (баннер, кирешелер жана чыгашалардын плакаты (диаграмма), жарыялар, чакыруу каттары, текшерүү таблицасы). 
  Жүктөп алуу үчүн шилтеме: https://drive.google.com/open?id=1VqouZoFFiLO4SJyMPI5kWmPNKW1QyE2O 
 4. Краткое описание бюджета 2019 (гражданский бюджет, краткое описание бюджета, краткое описание (таблица), презентация ФЭО).
  Ссылка на скачивание документов: https://drive.google.com/open?id=1Dh6rsJhkGt8BS29Bo4SuZPgsBnbpQ__G 
 5. Примеры.
  Ссылка на скачивание документов: 
   https://drive.google.com/open?id=17nEMiFGrjfuYSIJRusvqPEwdDHEZdzAQ 
 6. Информационные материалы (баннер, плакат доходов и расходов (диаграммы), объявления, пригласительные, чек-лист).
  Ссылка на скачивание: https://drive.google.com/open?id=1G6RFUsf3n_RQEf5Sk4yFU5IoMk9i9djA 
Версия для печати: print

Иш-чаралар