"Муниципалитет" журналы, №10 (84), октябрь 2018-ж.

"Муниципалитет" журналы, №10 (84), октябрь 2018-ж.

Бул санда: "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "Бош убакытты өткөрүү", "Суу менен жабдуу", "Бала бакча", "Мектепте тамактануу", "Көчөлөрдү жарыктандыруу", "Муниципалдык ишкана", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрүнө окутуу", "ЖӨБдүн финансысы".

Версия для печати: print

Иш-чаралар