"Муниципалитет" журналы, №3 (89), март 2019-ж.

"Муниципалитет" журналы, №3 (89), март 2019-ж.

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү", "ЖӨБдүн финансысы".

АТАЙЫН ЧЫГАРЫЛЫШ.

“Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоорунун (мындан ары – ЖДКЖ Долбоору) Биринчи  фазасынын жыйынтыктарына арналды. Аталган Долбоорду Швейцариянын Өнүгүү жана Кызматташтык агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария өкмөтү каржылайт жана ХЕЛВЕТАС менен Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырууда

 • Көңүл чордонунда
  • Кызмат көрсөтүүнүн туруктуулугу инфраструктурага инвестиция жасагандан да маанилүү (“Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу” Долбоорунун 2015-2019-жылдардагы жыйынтыктары) – 2
 • ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү
  • Кеңеш жана Бешик-Жон айылдык аймактарында тазалыкты сактоо үчүн кызмат көрсөтүүлөр уюштурулду – 6
  • Бешик-Жон айыл өкмөтүндө калкты  таза суу менен камсыз кылуу боюнча кызмат көрсөтүү жакшыртылды – 9
  • Курманбек айылдык аймагынын Жоон-Күнгөй айылындагы суу менен жабдуу системасы колдонууга берилди – 11
  • Кичинекей Нурайым эми суу ташыбайт – 13
  • Ленин айылдык аймагындагы муниципалдык сейил бак жамааттын социалдашуусу үчүн жаңы жерге айланды – 16
  • Тогуз-Булакта балдар үчүн жаңы спорттук талаа ачылды – 18
  • Улахол айылдык аймагындагы Оттук айылынын жаштары үчүн бош убакытты өткөрүүгө шарттар түзүлдү – 20
  • Кызматтарды көрсөтүүнүн жаңы модели – 22
   • Кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңы моделинде кабыл алынган ыкмалар – 23
   • Коомдук кызмат көрсөтүүлөрдүн тейлеме моделинин концепти – 25
 • ЖӨБдүн финансысы
  • Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджеттик резолюциясына КР ЖӨБ Союзу менен Өнүктүрүү саясат институтунун сунуштары – 27
  • Муниципалдык мүлктү ижарага берүү келишимин түзүү укугуна электрондук аукциондор 29 

 

Версия для печати: print

Иш-чаралар