"Муниципалитет" журналы, № 10 (108), октябрь 2020-ж.

"Муниципалитет" журналы, № 10 (108), октябрь 2020-ж.

Бул санда: "Көңүл чордонунда", "ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы", "Мамлекеттик социалдык заказ", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "Өнүктүрүү саясат институтунун жаңылыктары".

Көңүл чордонунда

 • ЖӨБ Союзу COVID-19дун жайылышына байланыштуу кырдаал тууралуу жарандардын жана ЖӨБ органдарынын суроолоруна жооп берет – 2

ЖӨБдүн эл аралык тажрыйбасы

 • Кыргыз Республикасында Европанын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу хартиясына кошулган алгачкы европалык эмес мамлекет болуу мүмкүнчүлүгү барбы? – 7
  • Кыргыз Республикасы Европанын ЖӨБ Хартиясына эмне үчүн кошулуп жатат? 
  • Европанын ЖӨБ Хартиясына кошулууга Кыргыз Республикасында техникалык мүмкүнчүлүк барбы?
  • Европанын ЖӨБ Хартиясы жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү саясатын аныктоодо Кыргызстандын эркиндигин чектеп койбойбу?
  • Кыргыз Республикасы Европанын ЖӨБ Хартиясынын талаптарына жооп береби?

Мамлекеттик социалдык заказ

 • ЖӨБ органдарына мамлекеттик социалдык заказ эмне үчүн керек? – 13
  • МСЗны колдонуудан түшчү пайданын классификациясы
  • КРда мамлекеттик социалдык заказды колдонууда башкаруучулук өңүттөгү таасири
  • КРда мамлекеттик социалдык заказды колдонууда социалдык өңүттөгү таасири
  • КРда мамлекеттик социалдык заказды колдонууда экономикалык өңүттөгү таасири

Мыйзамдардагы жаңылыктар

 • Балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар тууралуу – 21
 • Квалификацияны жогорулатуу тууралуу – 22
 • Энергиянын кайра жаралуучу булактары тууралуу – 24
 • Коррупцияга каршы аракеттенүү тууралуу – 24

Өнүктүрүү саясат институтунун жаңылыктары

 • Бишкек мэриясы жана “Өнүктүрүү саясат институту” коомдук бирикмеси (ӨСИ) да Глобалдык өнөктөштүккө кошулуп, Ачык өкмөт өнөктөштүгүнүн (OGP) жаңы мүчөлөрү болуп калышты – 26
 • Швейцария калдыктарды жок кылуу жана суу менен жабдуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүчүлөрдүн банкроттугун алдын алууга жардам берип жатат – 26
 • Кызыл-Адырдагы (Талас облусу) жаштардын инновациялык лабораториясы – 27
 • Кызыл-Кыядагы (Баткен облусу) жаштардын инновациялык лабораториясы – 28
Версия для печати: print

Иш-чаралар

Конкурсы