Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси

Басылма Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын аткаруу органдарына акысыз берүүгө арналган.

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси 2017-жылдын 13-апрели № 58. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 17-октябрындагы № 01-18/126 - буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиялары тууралуу Типтүү жобо.

Басылма жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиялардын мүчөлөрүнө, ошондой эле башка кызыктар жактарга арналган.

Басылма Швейцария өкмөтү тарабынан Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык Агенттиги (SDC) каржылаган жана Өнүктүрүү саясат институту аткарган «Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» Долбоорунун колдоосу менен басылып чыкты.

Бул басылманын электрондук версиясы www.dpi.kg сайтыны «Китепкана» жана www.vap.kg сайтынын «Басылмалар» бөлүмдөрүндө жеткиликтүү.

Версия для печати: print

Иш-чаралар

Конкурсы