• Биринчи бет -
  • Басылмалар -
  • Муниципалдык мүлктү сатууга жана ижарага берүүгѳ келишим түзүү укугуна аукциондорду электрондук...

Муниципалдык мүлктү сатууга жана ижарага берүүгѳ келишим түзүү укугуна аукциондорду электрондук форматта өткөрүү боюнча усулдук колдонмо

Муниципалдык мүлктү сатууга жана ижарага берүүгѳ келишим түзүү укугуна аукциондорду электрондук форматта өткөрүү боюнча усулдук колдонмо

Басылма Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташуу Агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария өкмөтү каржылаган жана Өнүктүрүү саясат институту (ӨСИ) аткарган «Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоорунун каржылоосу менен басып чыгарылды Басылманын электрондук версиясы кыргыз жана орус тилдеринде төмөнкү сайттарда жеткиликтүү: www.dpi.kg, www.vap.kg, www.gamsumo.gov.kg, www.myktyaimak.gov.kg

Версия для печати: print

Иш-чаралар

Конкурсы