• Биринчи бет -
  • Басылмалар -
  • Муниципалитеттин деңгээлинде коомдук иш-чараларды уюштуруунун жана өткөрүүнүн гендердик өңүттөрү

Муниципалитеттин деңгээлинде коомдук иш-чараларды уюштуруунун жана өткөрүүнүн гендердик өңүттөрү

Муниципалитеттин деңгээлинде коомдук иш-чараларды уюштуруунун жана өткөрүүнүн гендердик өңүттөрү

Колдонмонун максаты – коомдук иш-чараларды уюштурууда жана өткөрүүдө аялдар менен эркектердин бирдей укуктары жөнүндө муниципалдык кызматчылардын билимин жана маалымдуулугун жогорулатуу.

Колдонмонун максаты – коомдук иш-чараларды уюштурууда жана өткөрүүдө аялдар менен эркектердин бирдей укуктары жөнүндө муниципалдык кызматчылардын билимин жана маалымдуулугун жогорулатуу.

Колдонмо коомдук иш-чараларды пландаштырган муниципалдык кызматчыларга Кыргыз Республикасынын гендердик саясаты жана практикасы менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет, коомдук иш-чараларды уюштурууда жана өткөрүүдө гендердик ыкмаларды киргизүү үчүн негиздерди жана инструменттерди сунуш кылат, бул иш-чаралардын күн тартибине/анда каралган маселелерге гендердик талдоо жасоого жардам берет.

Усулдук колдонмо “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун алкагында иштелип чыкты. Аталган Долбоорду Швейцариянын Өкмөтү каржылайт жана Өнүктүрүү саясат институту ишке ашырып келет.

Версия для печати: print

Иш-чаралар

Конкурсы