"Муниципалитет" журналы №7 (32), июль 2014-ж.

"Муниципалитет" журналынын бул санында: "Каржылык жактан сабатсыз жана билимсиз улуттун келечеги жок", "Элдин үнү жана ЖЁБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс" долбоорунун жаңылыктары

"Муниципалитет" журналынын бул санында:

  • Каржылык жана муниципалдык сабаттуулук

Каржылык жактан сабатсыз жана билимсиз улуттун келечеги жок - 2

“Жаштардын каржылык сабаттуулугу – өлкө ийгилигинин фактору” долбоору - 7

Фин-Билим-Сити муниципалитети боюнча жол көрсөткүч (катышуучунун китепчеси) (үзүндүлөр) - 10

Фин-Билим-Сити муниципалитети же окуучулардын каржылык жана жарандык сабаттуулугун жогорулатуунун инновациялык механизми - 13

Фин-Билим-Сити муниципалитети мага эмне берди? “Фин-Билим-Сити муниципалитети” жайкы лагеринин
катышуучуларынан 10 мыкты дил баян - 16

Мындан ары эмне болот? Каржылык жана муниципалдык сабаттуулук боюнча мектеп демилгелерин улантуу жана Фин-Билим-Сити муниципалитетинин жаңы нөөмөтү - 27

  • "Элдин үнү жана ЖЁБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс" долбоорунун жаңылыктары 

Кыргыз Республикасындагы Швейцариянын элчиси Чүй облусунун Ивановка айылдык аймагында болду - 30

ЭҮЖӨБОЖ долбоору жаңы пилоттук муниципалитеттер менен тыгыз кызматташа баштады - 30

Ысык-Көл жана Жалал-Абад облустарынын жыйырма алты муниципалитети грант катары 1 миллион сомдон алышат - 31
Айыл өкмөттүн адистерин мамлекеттик сатып алуулар боюнча окутуунун жыйынтыктары чыгарылды - 32

Жалал-Абад облусундагы төрт элеттик муниципалитет Швейцария элчилигинен трактор сатып алууга сертификаттарды алышты - 33
Системасыз тренингдерге жол жок, жашасын квалификацияны системалык жогорулатуу! - 34
Муниципалдык сайттар менен иш алып баруу боюнча көрсөтмө берүүчү семинар - 36

Версия для печати: print

Иш-чаралар