"Муниципалитет" журналы №8 (33), август 2014-ж.

"Муниципалитет" журналынын бул санында:ПИЛОТ: "Кыргызстанда муниципалдык социалдык тапшырык". Долбоор хроникасы", "Мыйзамдар", "Дүйнөнүн көңүл чордонундагы тема"

"Муниципалитет" журналынын бул санында:

ПИЛОТ: Кыргызстанда муниципалдык социалдык тапшырык. Долбоор хроникасы

Окуянын чоо-жайы - 2

Социалдык долбоорлорду иштеп чыгууну үйрөнөбүз-3

Келечектеги социалдык тапшырыктар үчүн техникалык тапшырмаларды түзүү-4

Маалымат өнөктүгү жана табыштамаларды чогултуу-5

СЫНАК - ТОЛГОН ТОКОЙ СУРООЛОР-6


Техникалык экспертизанын сабактары-8

2015-жылдан күтүүлөр-9


Чүй облусунда мамлекеттик социалдык тапшырыкты ишке ашыруу практикасы – муниципалитеттердин жаңы билимдери үчүн полигон-10

Мыйзамдар

Мамлекеттик социалдык тапшырык тууралуу түшүнүк, анын мамлекеттик сатып алуулардан айырмасы-14

Мамлекеттик социалдык тапшырык жол-жобосундагы көйгөйлөр жана аларды чечүү боюнча сунуштамалар-16

Дүйнөнүн көңүл чордонундагы тема

Социалдык тапшырык секторлор аралык өз ара аракеттешүү системасынын бөлүгү катары-23

Версия для печати: print

Иш-чаралар