"Муниципалитет" журналы, №9 (34), сентябрь 2014-ж.

"Муниципалитет" журналынын бул санында: ПИЛОТ: "Кыргызстанда муниципалдык социалдык тапшырык. Долбоор хроникасы", "Мыйзамдар", "Дүйнөнүн көңүл чордонундагы тема".

"Муниципалитет" журналынын бул санында:

БУЛ ЧЫГАРЫЛЫШТА:

Мыйзамдагы жаңылыктар
Жергиликтүү маанидеги маселелер партиялык түзүмдүн кызыкчылыктарына утулуп калууда-2

ЖЁБнын каржысы
Бюджеттик кодекс: терс гранттардын ордуна инвестициялар жана ачык- айкындуулук-4

Жергиликтүү салыктарды башкарууда ЖӨБ органдарынын укуктарын жана ыйгарым укуктарын кантип ишке ашырса болот?-12

ЖЁБнын мыкты практикасы
Айыл өкмөтү жана айылдык кеңеш – бул бүркүттүн эки канаты жана алардын үндөш кыймылы жергиликтүү өз алдынча башкарууну көтөрүп кетет-17

Юридикалык консультация
Жергиликтүү кеңештин депутатына жардам-24

ЖӨБ – прокуратура: тирешүүдөн кызматташтыкка-26

Жергиликтүү экономикалык өнүгүү
Кыргыз Республикасындагы муниципалдык кепилдик фонддору-29

"Элдин үнү жана ЖЁБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун (мындан ары – ЭҮЖӨБОЖ Долбоору) жаңылыктары
Британиянын КРдагы элчиси жети муниципалитетке таштанды тазалоо жана чыгаруу үчүн атайын техниканын ачкычтарын тапшырды-32

ПРЕСС-СЕССИЯ: грант инвестицияларды башкаруу үчүн ЖӨБ органдарына машыктыргыч катары-33

Мамлекеттик салык кызматынын жүздөн ашуун кызматкери ЖӨБ деңгээлинде “Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө ЖӨБнын ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө” убактылуу жобону жайылтуу маселеси боюнча окуудан өтүштү-35

Өнүктүрүү саясат институтунун жаңылыктары
Бишкекте жаштардын каржылык сабаттуулугун жогорулатуунун ыкмалары талкууланды-36

Ошто коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө жана кыш мезгилине даярдык көрүүгө багытталган финансы каражаттарынын айкындуулук маселеси талкууланды-37

ЖӨБ – бул таштанды жана жол маселелери гана эмес . Бул адамдын өнүгүүсү үчүн чөйрө – маданият, тарбия, муктаждарга камкордук, саламаттык, коопсуздук . Муниципалдык социалдык тапшырыкты жайылтуу боюнча долбоордун орто аралыктагы натыйжаларын талкуулоо-38

 

 

Версия для печати: print

Иш-чаралар