Басылмалар

rss
  • Бул санда: "Мыйзам чыгаруулар тууралуу жаңылыктар", "Отчеттуулук", "Жарандык катышуу", "ЖӨБ кадрлары", "ЖӨБ үнү", "Ресурстар", "Жамааттын пульсу", "Жарандык журналистика".
  • Бул санда: "Редактордон", "Күндүн темасы", "Жаңжалдар жана ресурстар", "Муниципалдык каражаттар - биз өзгөрүүлөрдү күтөбүз", "Муниципалитеттин фонундагы портрет", "Жаңы лидерлер"

Иш-чаралар

Конкурсы