Жаш изилдөөчүлөр үчүн сынактын катышуучуларына шашылыш маалымат!

Жаш изилдөөчүлөр үчүн сынактын катышуучуларына шашылыш маалымат!

Сынак үчүн даярдалган докладдарды кабыл алуу мөөнөтү 2016-жылдын 1-мартына чейин узартылды.

Ушул маалымат аркылуу биз сиздердин көңүлүңүздөрдү төмөнкү жагдайларга бурабыз:

Версия для печати: print

Иш-чаралар

  • “Муниципалитет” журналы, № 9 (119), сентябрь 2021-ж.

    Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Инвестициялар", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жана ӨСИ жаңылыктары", "Юридикалык консультация", "Депутаттын окуясы".
    Журналдагы материалдарды толугу менен www.municipalitet.kg сайтынан окуй аласыздар.

Конкурсы