КОНКУРСЫ И ВАКАНСИИ

 • “2015-ЖЫЛДЫН БЮДЖЕТИН ТҮЗҮҮДѲ ЖАРАНДАРДЫН РЕАЛДУУ КАТЫШУУСУ” СЫНАГЫ

  Долбоордук табыштаманы берүү мөөнөтү

  Табыштамаларды «Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоорун ишке ашырган Өнүктүрүү саясат институтунун кеңсесине 2014-жылдын 1-августунан 15-августуна чейинки мезгилде бериш керек.

 • "Жергиликтүү демилге 2014" сынагы

  Мисалдарды сүрөттөгөн табыштаманы табыштамалардын көрсөтүлгөн формасы боюнча Өнүктүрүү саясат институтуна 2014-жылдын 5-июлунан 5-августуна чейин тапшыруу керек.
 • Кичи гранттар программасы 2014

  Долбоордук табыштамаларды “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорун ишке ашырып жаткан Өнүктүрүү саясат институтуна 2014-жылдын 10-мартынан кеч эмес мөөнөттө тапшырылыш керек.
 • Сынак: “Жергиликтүү бюджетти түзүүдө жарандардын чыныгы катышуусу - 2013”

  Сынакка Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарынын айылдык аймактары катыша алышат.
 • Кичи гранттар программасы 2013 (жобо)

  Долбоордук табыштамалар “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорун ишке ашырып жаткан Өнүктүрүү саясат институтуна 2013-жылдын 20-апрелинен кеч эмес мөөнөттө тапшырылыш керек.
 • “Жергиликтүү демилге” сынагы

  Бардык табыштамалар тандоонун критерийлерине негизделген мазмундуулугу жана туура түзүлгөндүгү жагынан каралат.
 • Кичи гранттар программасы

  Долбоордун Гранттык фондунун каражаттары жергиликтүү жамааттын жашоо шартын жакшыртууга багытталган долбоорлорду каржылоо үчүн колдонулат.

Иш-чаралар

 • Коомдук угууларды өткөрүү үчүн көмөкчү материалдар

  2018-жылдын май-июнь айларынын аралыгында Ош, Нарын жана Чүй облустарында өткөрүлгөн атайын тренингдердин катышуучулары үчүн, бюджет долбоорун талкуулоого арналган коомдук угууларды уюштуруу жана өткөрүү үчүн көмөкчү материалдар.

Конкурсы